توضیحات محصول

جنس درجه 1

رنگ سفید

طول 1/5 متری

مناسب برای تمام گوشی ها

ادامه مطلب

مشخصات فنی